PENELUSURAN AUTHORITY RECORD: Nama Pengarang, Nama Badan Korporasi dan Nama Geografi

Tugas 1 :
Authority Record (cantuman pengendali) untuk pengarang Indonesia


1. Rakhmat, Jalaluddin


Penjelasan :


Nomor Kontrol Library Congress : n 89214134

Tajuk Seragam : Rakhmat, Jalaluddin

Nama-nama dari pengarang yang tidak digunakan sebagai Tajuk, atau akan dirujuk ke Tajuk:
1. Jalaluddin Rakhmat
2. Kiai Haji Jalaluddin Rakhmat
3. Jalal, Kang
4. Kang Jalal
5. Yathir, Fikri
6. Fikri Yathir
7. Rahmat, Jalaluddin

Nama-nama tersebut ditemukan di :1. Islam Aktual, tahun 1991: terdapat di halaman judul menggunakan nama (Jalaluddin Rakhmat)
2. Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern, tahun 1993 terdapat di halaman judul menggunakan nama (Jalaluddin Rakhmat) , di halaman judul verso menggunakan nama Drs. K.H. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc
3. Hegemoni Budaya, tahun 1997: terdapat di halaman judul menggunakan nama Jalaluddin Rakhmat, halaman sebanyak 390 (beliau lahir di Bandung, 26 Agustus 1949)
4. Reformasi Sufistik, tahun 1998: terdapat di halaman judul menggunakan nama Jalaluddin Rakhmat
5. Catatan Kang Jalal, tahun 1997: terdapat di halaman judul menggunakan nama Kang Jalal
6. Islam Alternatif, tahun 1986: terdapat di halaman judul menggunakan nama Jalaluddin Rahmat, halaman 7 (lahir 29/8/1949; sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran; gelar M.Sc dari Iowa State University, dosen di UNPAD)


2. Rangkuti, Bachrum

Penjelasan :
Nomor Kontrol Library Congress : n 85825594

Nomor Kelas Library Congress : PL5454.R27

Tajuk Seragam : Rangkuti, Bachrum, 1919-1977
Nama-nama dari pengarang yang tidak digunakan sebagai Tajuk, atau akan dirujuk ke Tajuk:
1. Bachrum Rangkuti, 1919-1977
2. Rangkuti, Bakhrum, 1919-1977
3. Rangkuti, Bahrum, 1919-

Nama-nama tersebut ditemukan di :
1. Dalam bukunya berjudul Meluaskan ufuk wilajah keilmuan diterbitkan tahun 1972?
2. (Didalam tajuk Belanda menggunakan nama Rangkuti Bahrum, 1919-);
3. Dan dalam bukunya Wawasan Sejarah Khulafaurraasyidin diterbit tahun 1984 volume 1 menggunakan nama Bachrum Rangkuti. Ini terbitan terakhir dari Jakarta. (Kol. Drs. Bahrum Rangkuti lahir tahun 1919 dan wafat tahun 1977.

Authority Record (cantuman pengendali) untuk pengarang berkembangsaan lain

Katzung, Bertram G.
Penjelasan :

Nomor Kontrol Library Congress : n 83055354

Tajuk Seragam : Katzung, Bertram G.

Nama-nama dari pengarang yang tidak digunakan sebagai Tajuk, atau akan dirujuk ke Tajuk:
1. Katzung, B. G.
2. (Bertram G.)

Nama-nama tersebut ditemukan di :


1. Dalam bukunya Basic & Clinical Pharmacology terbit tahun 1982;
2. Bertram G. Katzung, MD, PhD, adalah seorang Professor bidang Pharmacology, di Departemen Pharmacology Universitas California, San Francisco;
3. Cover bukunya menggunakan nama B.G. Katzung

Tugas 2
Authority Record (cantuman pengendali) untuk badan korporasi
Badan Korporasi Perpustakaan Negara Ujung Pandang

Penjelasan :

Nomor Kontrol Library Congress : n 80036173

Tajuk Seragam : Perpustakaan Negara Ujung Pandang

Nama-nama dari lembaga korporasi yang tidak digunakan sebagai Tajuk, atau akan dirujuk ke Tajuk:
1. Ujung Pandang, Indonesia. Perpustakaan Negara
2. Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Perpustakaan Negara Ujung Pandang
3. Indonesia. Perpustakaan Negara Ujung Pandang
Catatan khusus : diambil dari AACR 1 dengan nama Perpustakaan Negara Ujung pandang
Ditemukan pada : Bibliografi daerah Sulawesi Selatan, Maret 1978 pada halaman judul dengan nama (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan Negara Ujung pandang)

Tugas 3
Authority Record (cantuman pengendali) untuk nama Geografi/Jurisdiksi
Nama Geografi Sulawesi Selatan (Indonesia)

Penjelasan :Nomor Kontrol Library Congress : n 80017724

Tajuk Seragam : Sulawesi Selatan (Indonesia)

Subdivisi Geografi yang digunakan : Indonesia Sulawesi Selatan

Nama-nama dari geografi yang tidak digunakan sebagai Tajuk, atau akan dirujuk ke Tajuk:
1. S.U.L.S.E.L
2. SULSEL
3. South Sulawesi (Indonesia)
4. Propinsi Sulawesi Selatan (Indonesia)
5. South Sulawesi Province (Indonesia)

Catatan khusus :

Katalog yang lama menggunakan tajuk Sulawesi Selatan
Nama-nama tersebut ditemukan di :
1. Bappenas. Peta pola kemungkinan…1967?
2. Investment handbook of South Sulawesi, 2007, 2007: terdapat di halaman judul menggunakan nama (South Sulawesi) halaman viii menggunakan (propinsi Sulawesi Selatan; South Sulawesi Province)
0