Rekod Kepegawaian Perguruan Tinggi

Contoh Penataan Rekod Kepegawaian di Subbag Kepegawaian Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penyusunan rekod kepegawaian berdasarkan prodi dan subbag dimana pegawai di tempatkan.


0